Home BERITA TERBARU Tanah Ulayat Di MinangKabau “Di Jua Indak Di Makan Bali, Digadai Indak...

Tanah Ulayat Di MinangKabau “Di Jua Indak Di Makan Bali, Digadai Indak Dimakan Sando”

730
0
SHARE

Oleh: Gazali Harun

Didalam hukum tanah adat, berlaku system hak atas tanah yang berlapis. Terhadap tanah-tanah yang di olah berlaku hak ulayat dan itu adalah “kabau tagak kubangan tingga”. Ungkapan ini dapat dilihat dari kenyataan, bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh tanah untuk selamanya, sesudah meninggal jatuh kepada warisnya. Apabila ia dalam nagari itu merupakan orang asing, orang dagang, artinya sekiranya ia tidak memasukan diri kedalam hubungan nagari itu menurut aturan adat “tabang menumpu inggok mancakam”.

Di minang kabau, hak ganggam bauntuak di letakan pada hak ulayat kaum, hak ulayat kaum di atas hak ulayat nagari.

Jenis Tanah Ulayat

  1. tanah ulayat kampuang/ suku dengan pemegang kuasa hak adalah penghulu kampuang atau pangulu suku atau sebutan lain sesuai adat salingka nagari
  2. tanah ulayat kaum/ paruik dengan pemegang kuasa hak mamak kepala waris atau mamak kapalo paruik atau sebutan lain sesuai dengan adat salingka nagari.
  3. tanah ulayat nagari / ulayat pangulu di nagari dengan pemegang kuasa hak adalah hak pangulu dalam nagari atau sebutan lain sesuai adat salingka nagari
  4. tanah ulayat rajo atau kawasan status guo dengan pemegang kuasa hak adalah rajo atau tak rajo kaganti rajo atau orang yang mula-mula mancancang latiah daerah yang bersangkutan untuk di pegang sementara menjelang jelas tapal batasnya selanjutnya di serahkan kepada penghulu di nagari sesuai dengan barih balabeh adat nan tapakai. Namun Raja/cancang latiah tetap mempunya bagian sapuluah tariak ciek sebagai hak pancuang aleh menurut adat.

Tujuh (7)Prinsip Pemanfaatan Tanah Ulayat

Pertama; “Tanah nan sabingkah alah bauntuak, rumpuik nan sahalai alah bapunyo, capo nan sabatang alah bauntuak, sampai kalauik nan sadidih, aia nan satitiak, kaateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan adolah pangulu nan punyo ulayat”. Artinya, mulai dari tanah, rumput, dan kayu-kayuan, keatas dan kebawah, kelaut dan kualo adalah penghulu yang punya ulayat, dengan ketentuan adatnya, misalnya di luhak nan tigo ada penghulu di nagari, ada pangulu disuku, ada pangulu di paruik/kaum, ada sebutannya rajo di rantau atau cancang latiah nan mulo-mulo

Kedua; “Aianyo nan buliah di minum, buahnyo nan buliah dimakan, nan batang tatap tingga”. Artinya, hak ulayat itu yang boleh hanya hak manfaat, tetapi keutuhan keterkaitan antara sako jo pasako tetap di pertahankan

Ketiga; “Salamo gagak hitam, salamo aia hilia, yang di kunci dengan kata kato dulu di tapati, kato kudian di cari”. Artinya dari selama gagak hitam adalah, selama pemilik tanah ulayat dan pemakai tanah ulayat saling merasakan manfaatnya atau saling menguntungkan kedua belah pihak adanya hitam di atas putih secara notariat, begitu juga selama “aia ilia” berarti antara pemilik tanah ulayat dan pemakai tanah ulayat taat asas dengan isi perjanjian yang sudah di sepakati secara notariat.

Arti dari kato dulu di tapati adalah semua isi perjanjian harus di patuhi oleh kedua belah pihak, sedangkan kato kudian kato di cari mempunyai arti bahwa tanah ulayat itu kalau sudah habis masa perjanjiannya, maka di buat perjanjian baru atas suka sama suka oleh kedua belah pihak. Tidak boleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) sendiri yang memperpanjang HGU-nya tanpa sepengetahuan penghulu pemilik ulayat.

Ke-empat; “Kabau tagak kubangan tingga, luluak dibao sado nan lakek di badan, kubangan babaliak ka nan punyo”. Artinya, apabila perjanjian tadi batal atau perjanjian tadi habis masa berlakunya, maka pemakai tanah ulayat berangkat dari tanah ulayat tersebut dan membawa harta milik yang ada di atasnya. Sedangkan tanah ulayat tersebut kembali kepada pemilik tanah ulayat semula

Ke-lima; “Karimbo babungo kayu, kalauik babungo karang, kasawah babungo ampiang, ka sungai babungo pasie, ka tambang babungo ameh”. Artinya, setiap macam kandungan dan setiap macam lokasi tanah ulayat sudah di tetapkan pembagiannya menurut adat secara jelas untuk pemilik tanah ulayat, yaitu sapuluah tariak ciek atau istilah paduaan atau patigaan

Ke-enam; “Tanah ulayat di minang kabau di jua indak di makan bali, digadai indak dimakan sando. Artinya, tanah ulayat di minang kabau tidak boleh di perjualbelikan dan tidak boleh pula di gadai”. Arti kata tanah ulayat Minangkabau tidak boleh berubah status kepemilikannya. Tidak boleh Hak Guna Usaha (HGU), yang boleh menurut prinsip adat adalah bagi hasil, sewa menyewa, penyertaan modal, dan atau hak pakai. Bila sudah ada terjadi pemberian HGU, maka kejadian ini melanggar ketentuan adat Minangkabau atau mungkin termasuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat adat Minangkabau.

Ke-tujuh; “Kabukik baguliang batu, kaluraah baguliang aia, jauh buliah di tunjuakkan,dakek dapek di kakokkan , satitiak bapantang ilang, sabarih bapantang lupo, kok ilang nan tatulih, nan dibatu tasurek juo”. Artinya bahwa setiap status dan jenis tanah ulayat itu di tanah ulayat itu di Minangkabau sudah jelas tapal batasnya menurut adat, namun di lapangan dirasakan banyak kendala yang di hadapi.

LEAVE A REPLY